Loading...

Resim programının uygulama alanı görmek ve bakmak fiillerini bilinçli bir şekilde öğrenmeyi, analiz ve sentez yaparak estetik ve güzeli fark etmeyi sağlamayı, gördüğünü doğru olarak algılamayı, renklendirmeyi ve soyutlamayı yaparken bu uygulamaları farklı tekniklerle (desen, boya, kolaj) sunmayı kapsar.

Resim sanatı, kişinin iç dünyasını ve düşünce yapısını ortaya koyma geliştirme aracıdır. Bireyin zekası, sosyo-kültürel edinimleri ve psikolojik özelliklerini çevresiyle paylaşmasına olanak sağlar, bireyin ortaya koyduğu resim sadece teknik bir beceriyi değil, bilgisel aktarımındaki beceriyi de açığa çıkarır, insan yaptığı resimde kendisine ait bir parçayı yansıtır, duygularını ortaya koyar.

Sanat eğitimi, şüphesiz çocukla sanat arasındaki bağlantıyı kurar, onun kendisi ve diğer insanlarla olan ilişkisini güçlendirir. Sanat eğitimi almış, estetik kaygıları gelişmiş bir kişi canlı cansız hiçbir şeye zarar veremez, özellikle ülkemizde ve dünya da bu yapıya ne kadar gereksinim var değil mi?

Bu bölümde çocuk ve yetişkin, hayatına yön vermiş bireylerin yaşamlarına sanatı dahil etmeleri için, sanatla iç içe ve bireyselliklerini ortaya koyabilecekleri bir ortam sunarak, aynı zamanda resim sanatının neresinde durduklarını fark etmelerini sağlayacak akademik bilgilerle destekli bir eğitim sunulmaktadır. Bireylere desene uygun hazırlık yapabilme teknikleri uygulayabilme ve renklendirerek resim uygulamaları yapabilme becerisi kazandırılır.(desen, karakalem, kompozisyon bilgisi, renk bilgisi, ölçü alma yöntemleri, füzen tekniği, pastel boya, akrilik boya)