Loading...

P4C Çocuklarla Felsefe Eğitimi

P4C(Philosophy for children) çocuklar için felsefe eğitimi 1970’li yılların başında Matthew Lipman tarafından tasarlanmış bir eğitim stratejisidir. Bu eğitimin çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini desteklemesi ve düşünme ve iletişim becerilerini geliştirme gibi amaçları vardır.


P4C ders içeriklerine bakıldığında derslerde çocuklara felsefi akım, filozof ya da düşünce sistemleri değil eleştirel düşünme ve sorgulama ile önyargıdan, kesin hükümlerden uzak olaylara çok yönlü bakış açısı ve farkındalık kazandırmak üzerine bir yaklaşım uygulanmaktadır. Dersler 10 kişinin halka şeklinde oturması ve anlatılan hikaye ya da izlenilen kısa film doğrultusunda kolaylaştırıcının yönelttiği sorulara cevap ararken ek olarak yaratıcılığı, birbirlerini özenle dinlemeyi, farklı görüşler için eleştirelliği ve sonuca bağlayabilmek için işbirliğini de öğrenmektedirler. Eğitimde çocukların düşüncelerinin Doğru-Yanlış şeklinde nitelendirilmeyip farklı sorularla yönlendirilme yapılması ayrıca çocukta özgüven probleminin olmamasını ve sağlıklı iletişim kurabilmesini de sağlayacaktır.

P4C Çocuklarla Felsefe