Loading...

Osmanlı Türkçesi Eğitimi

Osmanlı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında bir köprü durumunda olup Türk dilinin Türkiye Türkçesinden önceki dönemini bizlere sunar.  Osmanlı Türkçesi alfabesinde toplamda 31 harf bulunmaktadır. Bu harflerin 28 tanesi Arap alfabesinden, geriye kalan 3 harfi ise Fars alfabesinden alınmıştır. Bu sebeple kursta öğretim, Arap harflerinden başlayacak, bunların Osmanlı Türkçesindeki durumlarının ve temel kuralların öğretimi ile devam ettirilecektir. Öğretilen teorik bilgiler seçilmiş metinlerle pekiştirilecektir

Programın Amacı
Kursun tamamlanmasıyla hedeflenen ise kursiyerlerin Osmanlı Türkçesi’nin matbu metinlerini okuyup anlayabilecek düzeye gelmeleridir.