Loading...

Öğrencinin; Batı müziğinde, kemanı temel düzeyde genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilmesinin hedeflendiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, keman çalmada duruş ve tutuş, keman çalmada birinci konum ve temel yay teknikleri, müzik teorisi ve solfej eğitimi.

Eğitsel Amaçlar: Kurslarımızda eğitim alan kursiyerlerimizin müzikle ve enstrümanla tanışmalarını sağlamak gündelik yaşamlarında kaliteli ve verimli zaman geçirmelerinin yanı sıra müziğin geliştirici ve iyileştirici etkisinden yararlanıp bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarına, yeteneklerinin ve yapabileceklerinin farkında olmalarını sağlamak temel amaçlardır.

keman