Loading...

Güreş İki kişinin, belli kurallar içinde, güç kullanarak ve türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirme savaşımı temeline dayanan, rakibinin sırtını yere getirenin yenmiş sayılmasıyla sonuçlanan bir spor dalıdır. İnsanlar arasında silâhsız olarak en basit ve doğal bir mücadele şekli olan güreş; insanlık tarihi kadar eski ve uzun yıllara giden bir geçmişe sahiptir insanların doğasında var olan hayata dört elle sarılma ve büyük bir yaşama arzusu onları bir birine karşı saldırgan yapmış ve mücadeleye zorlamıştır. Bu karakteriyle güreşe tarihte yer almış tüm göçebe halklarda olduğu gibi eski Türklerde de rastlanmaktadır.

Güreşte cesaret güç mertlik dürüstlük çeviklik ve beceri gibi özelliklerin bulunması ve Türk karakterine çok uygun bir spor dalı olması nedeniyle atalarımızdan günümüze kadar tüm Türk toplumlarında sevilmiş ve önemsenmiştir. Bu nedenle gençlerimizin var olan güç ve cesaretlerini sergilemek ve daha da arttırmak amacıyla yaptıkları çalışmalara bağlı olarak güçlü sağlıklı dinamik ve atılgan bir gençlik yaratılmıştır. İyi bir nesil yetişmesinin yanında yine güreşin katkılarıyla bir Türk ordusundaki askerlerin Avrupa ve dünya ülkeleri arasında sağlam cesur kuvvetli ve vatanına bağlı birer er olarak yetişmesinde ata sporumuzun katkısı büyük olmuştur. Strateji ve taktik gerektiren bir spor olan güreşte rakibin hareketlerini analiz etmek, hızlı kararlar vermek, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek önemlidir Bu özellikler sporcunun stratejik düşünme becerilerini geliştirir. Bu alanda uzman antrenörlerle yapılması önemlidir.

Güreş