Loading...

Gitar eğitimi temel ritim unsurlarını, fiziksel motor hareketlerimizi, temel müzik kuramsal bilgilerini ( müziksel teknik veriler ve nota bilgisi) öğrenmemizi, doğaçlama yeteneğimizi geliştiren önemli bir enstrümandır.

Tarihsel gelişimi ise en uzun sürede tamamlanana ve değişim geçiren enstrümanların başında gelir. Gitar genellikle 6 telli olup, farklı ağaç türlerinden yapılır. Her tür müzikte kullanılan gitarın pek çok çeşidi vardır. Klasik, akustik, elektro, bas, perdesiz, yedi telli, on iki telli gitardır.

 Günümüzde çocuklarımızı, gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, boş vakitlerini güzel bir aktiviteyle değerlendirmelerini sağlamak gerekir. Bir aktiviteyle uğraşan çocuk, genç; hem kendini değerli hisseder hem de bir şeyler başarabiliyor olmanın mutluluğunu yaşar. Ayrıca boş zamanlarını bir uğraşla geçiren öğrencilerin ders başarılarının diğer öğrencilere oranla daha yüksek olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Bunlarda göz önünde bulundurulduğunda, gençlerinde tutkusu olan; gitar çalmak en güzel uğraşlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Gitar çalmayı öğrenme, temel olarak bir tür beceri kazanma sürecidir. Bu becerilerin kazanılması, gitara özel bir eğitim sürecinde gerçekleşir. Gitar eğitiminde, gitar çalmada kullanılacak fiziksel ve müziksel hareket, tutum ve davranışların bireye, sistemli, planlı ve programlı bir biçimde kazandırılması amaçlanır. Birey bu süreçte, gitar çalmada kullanacağı hareketleri uygulamadaki becerileri, gitar üzerinde bireysel olarak deneyimleyerek kazanır ve geliştirir. Programın uygulanmasında buluş, sunuş ve araştırma yoluyla öğretim yaklaşımlarından uygun olanları ve grupla öğretim yöntem ve teknikleri/ bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır..

gitar