Drama

Drama sözcük olarak Eski Yunancada bir şey yapmak ve oynamak anlamlarına gelen dran kelimesinden türetilmiştir. Yapma ve oynama eylemini insana ait duygu, düşünce ve davranışlarla düzenleyerek insana sunan drama; sahneleme kaygısı olmaksızın eğitim içinde kullanılmaya başladığından beri yaratıcı drama olarak ifade edilmektedir

Günümüzde yaratıcı drama eğitimciler tarafından yaparak yaşayarak öğrenme kavramlarıyla anılmaktadır. Bunun nedeni geleneksel öğrenme biçimlerinden farklı olarak olayları rol yaptırarak ve yaşatarak öğretmesidir. 

Kursumuzun amacı öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlamak, yaratıcı yönlerini keşfetmeyi, hayal güçlerini etkin şekilde kullanıp olayları analitik ve çözümcü şekilde yorumlamalarına katkı sunmak, kendilerini birey olarak toplum ve topluluklar karşısında en iyi şekilde ifade edebilmelerini, öğrencilerimizin eğitsel ve sosyal anlamda kendilerini keşfedip geliştirmelerine yardımcı olmak temel amaçlardır.

Eğitim Verilen Kurs Merkezleri: Battalgazi Gençlik Merkezi, İstanbulensis Gençlik Merkezi. Yaş Aralığı: 10-14 yaş aralığında olan öğrencileri kapsamaktadır.

Foto Galeri